ประวัติบริษัท

image

          บริษัท แกรนดีอินเตอร์ชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและบริหารงาน โดยคุณกิจจา เลี่ยวไพโรจน์ และ คุณเจนดี เลี่ยวไพโรจน์ 
ซึ่งคุณกิจจา เลี่ยวไพโรจน์ ได้เริ่มเข้าสู่วงการด้านจักษุวิทยาและร้านแว่นตา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525  ต่อมาในปี พ.ศ. 2542
คุณกิจจาได้เปิดดำเนินการธุรกิจของตัวเอง   และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547   จึงได้มาร่วมกับ คุณเจนดี เลี่ยวไพโรจน์
ก่อตั้งบริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้น โดยดำเนินธุรกิจ ใน 3 ด้าน คือ
 
1. จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านจักษุวิทยา ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล, โรงพยาบาลเอกชน ที่มีแผนกจักษุวิทยา
    และคลีนิคที่ดำเนินการรักษาโรคทางด้านจักษุ ซึ่งดำเนินการโดยจักษุแพทย์ (Ophthalmologist)
2. จำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในร้านแว่นตา เช่น แครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ, เครื่องฝนเลนส์ชนิดอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ 
    เชี่ยวชาญในด้านสายตา (Optician, Ophtomatist)
3. จำหน่ายกรอบแว่นตา (Frame) และเลนส์แว่นตา (Lens) ให้กับโรงพยาบาลและร้านแว่นตา

นโยบายบริษัท

image
          บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะนำสินค้าและบริการ ที่เป็นเลิศมอบให้แก่
ลูกค้า โดยเปรียบเสมือนว่า ทางบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยช่วยเหลือ, สนับสนุน ให้การดำเนินงาน
ของลูกค้าดำเนิน  การไปได้อย่างราบรื่น  โดยจะบริการด้วยความซื่อสัตย์,  โปร่งใส,  จริงใจ, รวดเร็ว
และยุติธรรม ให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สมดังคำขวัญ ของทางบริษัท ที่มีว่า   

"แกรนดี เรามีสินค้าดี บริการดี โดยคนดี เพื่อคนดี เช่นคุณ"
ซึ่งท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่/ฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 
1    Website ของบริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ   www.grandee.co.th
2    E-mail   ของบริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คือ    info@grandee.co.th    โทรศัพท์ 02-5407677 (อัตโนมัติ),02-1158583 
3    ฝ่ายบริหาร คุณกิจจา เลี่ยวไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร (Marketting Director) โทรศัพท์ 081-6427475, 02-5407677 ต่อ 208 ,02-1158583 
kijja@grandee.co.th  
4   ฝ่ายการเงิน คุณเจนดี เลี่ยวไพโรจน์ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Financial Manager) โทรศัพท์ 081-8013722 , 02-5407677
ต่อ 207 ,02-1158583  jd@grandee.co.th
5   ฝ่ายต่างประเทศ คุณเรณู มหาพัฒนากุล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ( Foreign Manager) โทรศัพท์ 081-6427978,
02-5407677 ต่อ 202,02-1158583   renoo@grandee.co.th
6   ฝ่ายขายแผนกเครื่องมือจักษุแพทย์  (Ophthalmic Sale) ที่ใช้งานในโรงพยาบาล.คลีนิค โทรศัพท์  02-5407677 ต่อ 204, 02-1158583 
ฝ่ายขายแผนกเครื่องมือวัดสายตาและเครื่องมือประกอบแว่น (Optical Shop Sale) ที่ใช้งานในร้านแว่นตา โทรศัพท์  02-5407677
ต่อ 205,206 ,02-1158583  sale@grandee.co.th
7   ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณประสิทธิ์ จงดีนาน ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกเครื่องมือจักษุแพทย์ (Ophthalmic Sale Manager) โทรศัพท์ 081-5832406,
02-5407677 ต่อ 201  prasit@grandee.co.th 
8   ฝ่ายขายแผนกกรอบแว่นตาและเลนส์ เขตกรุงเทพและต่างจังหวัด ติดต่อ คุณวีณา  เลี่ยวไพโรจน์  โทรศัพท์081-4316169,
02-5407677 ต่อ205   weena@grandee.co.th 
9   ศูนย์ซ่อมเครื่องมือจักษุแพทย์ และ เครื่องมือประกอบแว่น (OAS) คุณจิตนภา ขุนทองเมือง โทรศัพท์ 02-5407677 ต่อ 203 ,02-1158583 
technical@grandee.co.th 
10 ฝ่ายบัญชี คุณยาเราะ วงษ์อรุณ โทรศัพท์ 081-5832407, 02-5407677 ต่อ 203 ,02-1158583  account@grandee.co.th
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า

     ทางบริษัท แกรนดีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ แต่งตั้งให้ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย  ดังนี้

     1. ผลิตภัณฑ์      ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต, ค้นคว้า, วิจัย, พัฒนาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก จากประเทศเยอรมันนี ซึ่งในด้านเครื่องมือจักษุแพทย์ ได้แก่ เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างอ้อม  (Indirect Ophthalmoscope),เครื่องตรวจจอประสาทตาอย่างตรง (Direct Ophthalmoscope), แว่นขยายสำหรับผ่าตัด (Binocular Loupe), โคมไฟสำหรับส่องสว่าง เป็นต้น
     2. ผลิตภัณฑ์   ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต, ค้นคว้า, วิจัย, พัฒนาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ในหลายด้านจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในด้านเครื่องมือจักษุแพทย์ ได้แก่  เครื่องวัดสายตาและเครื่องวัดความโค้งของกระจกตาอัตโนมัติ (Auto Ref-keratometer) เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer), เครื่องวัดความดันตาแบบไม่สัมผัสชนิดใช้ลมเป่า (Non-Contact Tonometer) เป็นต้น
    3. ผลิตภัณฑ์   ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ AJINOMOTO GROUP ซึ่งดำเนินธุรกิจในหลากหลายด้าน ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งในด้านเครื่องมือจักษุแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดสายตาและเครื่องวัดความโค้งของกะจกตาอัตโนมัติ (Auto Ref-Keratometer), เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer), เครื่องวัดความดันตาแบบไม่สัมผัสชนิดใช้ลมเป่า (Non-Contact Tonometer), กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาชนิดลำแสงแคบ (Slit-Lamp Microscope), เครื่องวัดกำลังเลนส์ (Auto / manual Lensmeter), ชุดเลนส์เสียบสำหรับทดสอบสายตา (Trial Lens Set), เครื่องฉายภาพสไลด์สำหรับทดสอบสายตา(Chart Projector), ชุดเลนส์หัวกะโหลกสำหรับทดสอบสายตา (Proroptor),  ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับทดสอบสายตา (Refraction Unit),  เครื่องวิเคราะห์กระจกตา (Corneal Topography),   ตลอดจนถึง กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา (Operating Microscope) 
    4. ผลิตภัณฑ์    ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศอินเดีย  ได้แก่ เครื่องมือสำหรับผ่าตัดตา(Ophthalmic Surgical Instrument), เครื่องมือตรวจ, รักษา, เครื่องเลเซอร์ทางตา (Ophthalmic Equipment), เลนส์แก้วตาเทียม(Intraocular Lenses), ยารักษาทางตา (Phamaceutical)  
    5. ผลิตภัณฑ์     ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต, จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศอิตาลี  ได้แก่ ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับตรวจตา(Refraction Unit), เก้าอี้ (Chair), โต๊ะวางอุปกรณ์ (Table), เก้าอี้สำหรับนั่งตรวจ (Stool) ซึ่งจะทำให้ห้องตรวจตาของท่าน มีมาตรฐาน, มีความเป็นมืออาชีพ, สวยงาม และสะท้อนให้เห็นความเป็นเลิศ ในองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี 
    6. ผลิตภัณฑ์    ซึ่งเป็นบริษัทิผู้ผลิต,จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศอิตาลี่ ได้แก่ ชุดเลนส์เสียบสำหรับทดสอบสายตา, ชุดเลนส์สำหรับทดสอบตาเหล่-ตาเข
    7.  ผลิตภัณฑ์     ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต, ค้นคว้า, วิจัย, พัฒนาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย, ยิงเลเซอร์และผ่าตัดทางด้านจักษุวิทยา ชั้นนำของโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
    8. ผลิตภัณฑ์     ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต, ค้นคว้า, วิจัย, พัฒนาและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย,  ยิงเลเซอร์และผ่าตัดทางด้านจักษุวิทยา ชั้นนำของโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
    9. ผลิตภัณฑ์   ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ใบมีดที่ใช้ในการผ่าตัดตา แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuseable) และแบบที่ใช้แล้วทิ้ง (Disposable) จากประเทศจีน
    10. ผลิตภัณฑ์    ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต,จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับ เครื่องฝนเลนส์ ประกอบแว่นชั้นนำ จากประเทศจีน ได้แก่เครื่องฝนอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้บล็อค,เครื่องฝนเลนส์อัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อค,เครื่องตั้งเซ็นเตอร์,เครื่องฝนมือ,เครื่องเจาะเลนส์, เครื่องเซาะร่องเลนส์, เครื่องปัดเงาเลนส์, เครื่องปิ้งกรอบแว่น, คีมดัดกรอบแว่น เป็นต้น 
    11. ผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต,จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับ เครื่องฝนเลนส์ ประกอบแว่นชั้นนำ จากประเทศจีนได้แก่ เครื่องฝนอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้บล็อค,เครื่องฝนเลนส์อัตโนมัติ,เครื่องตัดบล็อค,เครื่องตั้งเซ็นเตอร์,เครื่องฝนมือ, เครื่องเจาะเลนส์,เครื่องเซาะร่องเลนส์, เครื่องปัดเงาเลนส์, เครื่องปิ้งกรอบแว่น , คีมดัดกรอบแว่น เป็นต้น 

พันธกิจ
1. บริการด้าน การซ่อมเครื่องมือวัดสายตาและเครื่องมือประกอบแว่น หลากหลายยี่ห้อ เช่น Canon, Heine, Shin-Nippon, Fiso,
    Nikon, Dai, Takubo, เครื่องวัดสายตาและเครื่องฝนเลนส์จากประเทศจีน อาทิ Jinglian เป็นต้น
2. บริการด้าน การบำรุงรักษาเครื่องมือ (Maintainnance) และการปรับแต่งค่าความเที่ยงตรง แม่นยำ ตามมาตราฐานของโรงงาน 
    (Calibation)
3. บริการด้าน การสำรองอะไหล่ของเครื่องมือต่างๆ ไว้บริการลูกค้าตามชนิดของเครื่องมือ
4. บริการด้าน การให้คำปรึกษาด้านการใช้งานของเครื่อง, ปัญหาต่างๆของเครื่อง

Powered by MakeWebEasy.com