สินค้าอื่นๆ

Ishihara's Test 24 Plates
Ishihara's Test 38 Plates
Stereo Fly Test
Tomy Trial Frame
China Product


Ishihara's Test 24 Plates
แบบทดสอบตาบอดสี ชนิด 24 แผ่น

Ishihara's Test 38 Plates
แบบทดสอบตาบอดสี ชนิด 38 แผ่น

Stereo Fly Test
แบบทดสอบความชัดลึก รูปแมลงวัน

(Tomy : Trial Frame ; Model Adjust PD.)
กรอบแว่นสำหรับทดสอบสายตา ชนิดที่สามารถปรับขนาดระยะห่างของรูม่านตาได้ ตั้งแต่ 54-70 มม. ใส่เลนส์ได้ 4 ชิ้น, สามารถปรับระดับ
สูงต่ำของแป้นจมูก, ปรับขนาดของแป้นจมูก, ปรับระดับองศาของขาแว่น, ปลายขาแว่นเป็นพลาสติก

(Tomy : Trial Frame ; Model BC)
กรอบแว่นสำหรับทดสอบสายตา ชนิดไม่สามารถปรับขนาดระยะห่างของรูม่านตาได้ แบบขาสปริงแผ่น ตั้งแต่ ขนาด 56-70 มม. ใส่เลนส์ได้
3 ชิ้น, สามารถปรับระดับสูงต่ำของแป้นจมูก, ปลายขาแว่นเป็นพลาสติก

(Tomy : Trial Frame ; Model TR)
กรอบแว่นสำหรับทดสอบสายตา ชนิดไม่สามารถปรับขนาดระยะห่างของรูม่านตาได้ แบบขาสปริงธรรมดา ตั้งแต่ ขนาด 56-70 มม. ใส่เลนส์
ได้ 3 ชิ้น

ชุดเครื่องมือ
ประกอบแว่นตา

เครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (Auto Refractometer)
เครื่องฝนเลนส์อัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้บล็อค (Patternless Automatic Lens Edger)
เครื่องฝนเลนส์อัตโนมัติ (Automatic Lens Edger)
เครื่องตัดบล็อก (Pattern Marker)
เครื่องตั้งเซ็นเตอร์ (Layout Marker)
เครื่องฝนมือ/เครื่องลบคม (Hand Edger)
เครื่องเซาะร่อง (Auto Groover)
เครื่องเจาะเลนส์ (Lens Drilling Machine)
เครื่องขัดเงาเลนส์ (Auto Polisher)
เครื่องเจาะบล็อค
เครื่องวัด ยู วี เลนส์ (U V Tester Machine)
เครื่องปิ้งกรอบแว่นตา (Frame Heater)
เครื่องล้างแว่นตา (Ultrasound Cleaning Machine)
คีมดัดแว่น (Piler)
ชุดไขควง
บล็อคพลาสติกใส
จุ๊บยาง
กาวสองหน้า    

Powered by MakeWebEasy.com